Opus Lacrimosa |

Ústav Opus Lacrimosa

O Opus Lacrimosa, z. ú.

Misí a vůdčí ideou ústavu je všestranná aktivní podpora zlepšování kvality života pečujících osob a jejich svěřenců v celé ČR.

Spolupracujeme s partnerskými organizacemi v EU. Garantem ekonomické a organizační části projektu jsou Opus Lacrimosa z.ú.; Svěřenský fond Lacrimosa HF a divize Opus Lacrimosa z.ú. - Půjčovna Camper Tramp. K dosažení těchto cílů ústav především: 

1) sbírá a zpracovává statistické údaje;

2) vypracovává odborné posudky a studie a návrhy řešení, prezentuje je a obhajuje před legislativními a ústředními orgány státní správy; 

3) pořádá konference, semináře a školení pro pečující i odbornou veřejnost, výstavy a společenské události, vystupuje v médiích a organizuje vydávání publikací;

4) podílí se na zajištění zvýšení dostupnosti samostatné dovolené a trávení volného času pečujících včetně zprostředkování svépomocné respitní péče;

5) iniciuje vznik a organizaci zařízení krátkodobé okamžité respitní a odlehčovací péče a organizuje vznik a využití sítě půjčoven obytných automobilů v plně bezbariérovém provedení ""řidič & cestující"";

6) koordinuje a podporuje vznik trustu pečovatelských fideikomisních svěřenských fondů sítě Lacrimosa, preferujíce církevní participaci.

int(1)

Novinky

 • Advent Lacrimosa 2016 IV. neděle

  19.12.2016

  Cyklus unikátních benefičních adventních koncertů na podporu půjčovny obytného camperu pro těžce tělesně postižené.

  20. prosinec v 1800 

  Duchovní centrum P. Martina Středy - Nezvalova, Lesná, 638 00 Brno

  Srdečně Vás zveme na Koncert Dávné Duchovní Muziky! BAROKNÍ RORÁTE aneb Radostné Zpěvy Adventní

  zpívají a na dobové nástroje hraje soubor :II:RITORNELLO:II:

  Streamováno zde:  

  http://sympozia.cz/opus-lacrimosa

Kde nás také najdete?

Yt_1200-vfl4c3t0k

 

Twitter 

D1f89016e2cc282062388bf7c5020e60 

 

Viemo

Og-logo

 

Kontakt

.

ZACHRAŇME CHARLEYHO !

POKUD SE NÁM NEPODAŘÍ DO 30. 9. 2021 UHRADIT DLUH ZA VÝROBU AUTA, BUDE CHARLEY MUSET BÝT PRODÁN DO ZAHRANIČÍ! 

Chcete poslat dar na podporu projektu unikátního obytného vozu CharleyTramp?

Své dary můžete posílat na náš účet Konta Bariéry číslo 777777222/0800 variabilní symbol 3333 Číslo variabilního symbolu je zcela nezbytné pro správné zúčtování daru. 

Obrazek_2021-07-27_004841 

S účtem hospodaří výhradně Konto Bariéry a také vystavuje smlouvy a potvrzení.

Konto Bariéry je garantem využití darů výhradně na doplacení pořizovací ceny vozu. 

Darovat můžete také přes platební bránu na sbírkový účet Opus Lacrimosa. Tyto prostředky budou použity na provozní náklady auta Charley Tramp (pojištění, opravy atd.) Můžete zvolit individuální výši daru, nebo předem nastavené částky. Stačí jen načíst QR kód Vaším mobilním telefonem, nebo klinout na text pod QR kódem.

Děkujeme

Hlavní podporovatelé:

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

 

firemní slogan, motto nebo myšlenka
+420 606 161 620 fucik.leos@gmail.com
NastaveníReferenceKontakty