Opus Lacrimosa |

Ústav Opus Lacrimosa

O Opus Lacrimosa, z. ú.

Misí a vůdčí ideou ústavu je všestranná aktivní podpora zlepšování kvality života pečujících osob a jejich svěřenců v celé ČR.

Spolupracujeme s partnerskými organizacemi v EU. Garantem ekonomické a organizační části projektu jsou Opus Lacrimosa z.ú.; Svěřenský fond Lacrimosa HF a divize Opus Lacrimosa z.ú. - Půjčovna Camper Tramp. K dosažení těchto cílů ústav především: 

1) sbírá a zpracovává statistické údaje;

2) vypracovává odborné posudky a studie a návrhy řešení, prezentuje je a obhajuje před legislativními a ústředními orgány státní správy; 

3) pořádá konference, semináře a školení pro pečující i odbornou veřejnost, výstavy a společenské události, vystupuje v médiích a organizuje vydávání publikací;

4) podílí se na zajištění zvýšení dostupnosti samostatné dovolené a trávení volného času pečujících včetně zprostředkování svépomocné respitní péče;

5) iniciuje vznik a organizaci zařízení krátkodobé okamžité respitní a odlehčovací péče a organizuje vznik a využití sítě půjčoven obytných automobilů v plně bezbariérovém provedení ""řidič & cestující"";

6) koordinuje a podporuje vznik trustu pečovatelských fideikomisních svěřenských fondů sítě Lacrimosa, preferujíce církevní participaci.

Novinky

Kde nás také najdete?

Yt_1200-vfl4c3t0k

 

Twitter 

D1f89016e2cc282062388bf7c5020e60 

 

Viemo

Og-logo

 

Kontakt

 

.

Záchranná operace se nepodařila

BOHUŽEL, NIKDO Z 333 OSLOVENÝCH VELKÝCH ANI MENŠÍCH FIREM 
A POTENCIÁLNÍCH SPONZORŮ CHARLEY TRAMP NEPODPOŘIL.
VŮZ TEDY MUSEL BÝT PRODÁN.

Případné dary na podporu projektu unikátního obytného vozu CharleyTramp, došlé po 30.9.2021 na účet Konta Bariéry číslo 777777222/0800 variabilní symbol 3333, budou obratem vráceny. 

S účtem hospodaří výhradně Konto Bariéry a také vystavuje smlouvy a potvrzení.

 

 

V minulosti projekt půjčovny Charley Tramp podpořili:

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

 

firemní slogan, motto nebo myšlenka
+420 606 161 620 fucik.leos@gmail.com
NastaveníReferenceKontakty