Umět se postarat (článek Radia Proglas) |

Umět se postarat (článek Radia Proglas)

Někdy stačí dobrý příklad přátel a člověk si ví rady v situaci, na kterou se jinak nedá připravit. Jak si všiml host Kafemlýnku 2. února 2016. 

Více v článku Radia Proglas: http://www.proglas.cz/detail-clanku/umet-se-postarat.html

Kontakt

 

.

Záchranná operace se nepodařila

BOHUŽEL, NIKDO Z 333 OSLOVENÝCH VELKÝCH ANI MENŠÍCH FIREM 
A POTENCIÁLNÍCH SPONZORŮ CHARLEY TRAMP NEPODPOŘIL.
VŮZ TEDY MUSEL BÝT PRODÁN.

Případné dary na podporu projektu unikátního obytného vozu CharleyTramp, došlé po 30.9.2021 na účet Konta Bariéry číslo 777777222/0800 variabilní symbol 3333, budou obratem vráceny. 

S účtem hospodaří výhradně Konto Bariéry a také vystavuje smlouvy a potvrzení.

 

 

V minulosti projekt půjčovny Charley Tramp podpořili:

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

 

firemní slogan, motto nebo myšlenka
+420 606 161 620 fucik.leos@gmail.com
NastaveníReferenceKontakty