Povinné údaje |

Povinné údaje

Opus Lacrimosa, zapsaný ústav

IČ: 048 49 540

rejstříkové sídlo: Řečkovice č. ev. 2184

621 00 Brno - Řečkovice

poštovní adresa: Kartouzská 14, 612 00 Brno - Královo Pole

DATOVÁ SCHRÁNKA: ytpp9e


GSM 606 161 620

Tel. 541 321 307

za fundaci jedná samostatně ředitel ústavu Leoš Fučík

mail: fucik@opus-lacrimosa.cz

transparentní běžný účet 9276509001/5500

Raiffeisenbank a.s. 

TRANSPARENTNÍ ÚČET 

 

Kontakt

 

.

Záchranná operace se nepodařila

BOHUŽEL, NIKDO Z 333 OSLOVENÝCH VELKÝCH ANI MENŠÍCH FIREM 
A POTENCIÁLNÍCH SPONZORŮ CHARLEY TRAMP NEPODPOŘIL.
VŮZ TEDY MUSEL BÝT PRODÁN.

Případné dary na podporu projektu unikátního obytného vozu CharleyTramp, došlé po 30.9.2021 na účet Konta Bariéry číslo 777777222/0800 variabilní symbol 3333, budou obratem vráceny. 

S účtem hospodaří výhradně Konto Bariéry a také vystavuje smlouvy a potvrzení.

 

 

V minulosti projekt půjčovny Charley Tramp podpořili:

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

 

firemní slogan, motto nebo myšlenka
+420 606 161 620 fucik.leos@gmail.com
NastaveníReferenceKontakty