Sousedé / Zeitbank |

Sousedé / Zeitbank

Projekt "SOUSEDÉ plus" má za cíl (s využitím metodiky Zeitbank) ve spolupráci s nositelem licence pro ČR, organizací Totem, z. s. Plzeň, posílit propojování mezigenerační solidarity a vyrovnávání sociálních a dalších handicapů v širším rozsahu. Ve vybraných místech bychom se chtěli navíc pokusit jako přidanou hodnotu tohoto projektu vybudovat databázi zájemců a poskytovatelů bezplatné krátkodobé pohotovostní  pomoci při asistenci a laické péči. Kromě hlavních cílů projektu SOUSEDÉ plus bychom se tedy chtěli pokusit nabídnout pečujícím možnost krátkodobě a neplánovaně se uvolnit pro vlastní volnočasové či zdravotnické aktivity a potřeby.

Kontakt

.

ZACHRAŇME CHARLEYHO !

POKUD SE NÁM NEPODAŘÍ DO 30. 9. 2021 UHRADIT DLUH ZA VÝROBU AUTA, BUDE CHARLEY MUSET BÝT PRODÁN DO ZAHRANIČÍ! 

Chcete poslat dar na podporu projektu unikátního obytného vozu CharleyTramp?

Své dary můžete posílat na náš účet Konta Bariéry číslo 777777222/0800 variabilní symbol 3333 Číslo variabilního symbolu je zcela nezbytné pro správné zúčtování daru. 

Obrazek_2021-07-27_004841 

S účtem hospodaří výhradně Konto Bariéry a také vystavuje smlouvy a potvrzení.

Konto Bariéry je garantem využití darů výhradně na doplacení pořizovací ceny vozu. 

Darovat můžete také přes platební bránu na sbírkový účet Opus Lacrimosa. Tyto prostředky budou použity na provozní náklady auta Charley Tramp (pojištění, opravy atd.) Můžete zvolit individuální výši daru, nebo předem nastavené částky. Stačí jen načíst QR kód Vaším mobilním telefonem, nebo klinout na text pod QR kódem.

Děkujeme

Hlavní podporovatelé:

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

 

firemní slogan, motto nebo myšlenka
+420 606 161 620 fucik.leos@gmail.com
NastaveníReferenceKontakty