Sousedé / Zeitbank |

Sousedé / Zeitbank

Projekt "SOUSEDÉ plus" má za cíl (s využitím metodiky Zeitbank) ve spolupráci s nositelem licence pro ČR, organizací Totem, z. s. Plzeň, posílit propojování mezigenerační solidarity a vyrovnávání sociálních a dalších handicapů v širším rozsahu. Ve vybraných místech bychom se chtěli navíc pokusit jako přidanou hodnotu tohoto projektu vybudovat databázi zájemců a poskytovatelů bezplatné krátkodobé pohotovostní  pomoci při asistenci a laické péči. Kromě hlavních cílů projektu SOUSEDÉ plus bychom se tedy chtěli pokusit nabídnout pečujícím možnost krátkodobě a neplánovaně se uvolnit pro vlastní volnočasové či zdravotnické aktivity a potřeby.

Kontakt

 

.

Záchranná operace se nepodařila

BOHUŽEL, NIKDO Z 333 OSLOVENÝCH VELKÝCH ANI MENŠÍCH FIREM 
A POTENCIÁLNÍCH SPONZORŮ CHARLEY TRAMP NEPODPOŘIL.
VŮZ TEDY MUSEL BÝT PRODÁN.

Případné dary na podporu projektu unikátního obytného vozu CharleyTramp, došlé po 30.9.2021 na účet Konta Bariéry číslo 777777222/0800 variabilní symbol 3333, budou obratem vráceny. 

S účtem hospodaří výhradně Konto Bariéry a také vystavuje smlouvy a potvrzení.

 

 

V minulosti projekt půjčovny Charley Tramp podpořili:

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

 

firemní slogan, motto nebo myšlenka
+420 606 161 620 fucik.leos@gmail.com
NastaveníReferenceKontakty