Svěřenecké fondy Lacrimosa |

Svěřenecké fondy Lacrimosa

Lacrimosa svěřenský fond HF byl založen za účelem zcela spolehlivého zajištění bydlení pro rodinného příslšníka pro dobu, až pečující nebudou schopni pečovat či zemřou. Právní status fondu zajišťuje, že fyzický výkon péče či asistence bude zabezpečen a majetek fondu bude spravován nezpochybnitelně důvěryhodnou osobou (fyzickou, právnickou, církevní kontregací - podle uvážení zakladatele) výlučně ve prospěch beneficienta fondu. Ani sám beneficient nemůže prostředky fondu použít k žádnému jinému účelu. Fond není napadnutelný exekucí, účel neohrozí ani jakékoli neuvážené jednání beneficienta. Zakladatel (např. rodič, prarodič či jakákoli jiná osoba) fondu nemůže své rozhodnutí vzít zpět bez schválení soudu.

Kontakt

 

.

Záchranná operace se nepodařila

BOHUŽEL, NIKDO Z 333 OSLOVENÝCH VELKÝCH ANI MENŠÍCH FIREM 
A POTENCIÁLNÍCH SPONZORŮ CHARLEY TRAMP NEPODPOŘIL.
VŮZ TEDY MUSEL BÝT PRODÁN.

Případné dary na podporu projektu unikátního obytného vozu CharleyTramp, došlé po 30.9.2021 na účet Konta Bariéry číslo 777777222/0800 variabilní symbol 3333, budou obratem vráceny. 

S účtem hospodaří výhradně Konto Bariéry a také vystavuje smlouvy a potvrzení.

 

 

V minulosti projekt půjčovny Charley Tramp podpořili:

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

 

firemní slogan, motto nebo myšlenka
+420 606 161 620 fucik.leos@gmail.com
NastaveníReferenceKontakty