Svěřenecké fondy Lacrimosa |

Svěřenecké fondy Lacrimosa

Lacrimosa svěřenský fond HF byl založen za účelem zcela spolehlivého zajištění bydlení pro rodinného příslšníka pro dobu, až pečující nebudou schopni pečovat či zemřou. Právní status fondu zajišťuje, že fyzický výkon péče či asistence bude zabezpečen a majetek fondu bude spravován nezpochybnitelně důvěryhodnou osobou (fyzickou, právnickou, církevní kontregací - podle uvážení zakladatele) výlučně ve prospěch beneficienta fondu. Ani sám beneficient nemůže prostředky fondu použít k žádnému jinému účelu. Fond není napadnutelný exekucí, účel neohrozí ani jakékoli neuvážené jednání beneficienta. Zakladatel (např. rodič, prarodič či jakákoli jiná osoba) fondu nemůže své rozhodnutí vzít zpět bez schválení soudu.

Kontakt

.

ZACHRAŇME CHARLEYHO !

POKUD SE NÁM NEPODAŘÍ DO 30. 9. 2021 UHRADIT DLUH ZA VÝROBU AUTA, BUDE CHARLEY MUSET BÝT PRODÁN DO ZAHRANIČÍ! 

Chcete poslat dar na podporu projektu unikátního obytného vozu CharleyTramp?

Své dary můžete posílat na náš účet Konta Bariéry číslo 777777222/0800 variabilní symbol 3333 Číslo variabilního symbolu je zcela nezbytné pro správné zúčtování daru. 

Obrazek_2021-07-27_004841 

S účtem hospodaří výhradně Konto Bariéry a také vystavuje smlouvy a potvrzení.

Konto Bariéry je garantem využití darů výhradně na doplacení pořizovací ceny vozu. 

Darovat můžete také přes platební bránu na sbírkový účet Opus Lacrimosa. Tyto prostředky budou použity na provozní náklady auta Charley Tramp (pojištění, opravy atd.) Můžete zvolit individuální výši daru, nebo předem nastavené částky. Stačí jen načíst QR kód Vaším mobilním telefonem, nebo klinout na text pod QR kódem.

Děkujeme

Hlavní podporovatelé:

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

 

firemní slogan, motto nebo myšlenka
+420 606 161 620 fucik.leos@gmail.com
NastaveníReferenceKontakty