Svěřenecké fondy Lacrimosa |

Svěřenecké fondy Lacrimosa

Lacrimosa svěřenský fond HF byl založen za účelem zcela spolehlivého zajištění bydlení pro rodinného příslšníka pro dobu, až pečující nebudou schopni pečovat či zemřou. Právní status fondu zajišťuje, že fyzický výkon péče či asistence bude zabezpečen a majetek fondu bude spravován nezpochybnitelně důvěryhodnou osobou (fyzickou, právnickou, církevní kontregací - podle uvážení zakladatele) výlučně ve prospěch beneficienta fondu. Ani sám beneficient nemůže prostředky fondu použít k žádnému jinému účelu. Fond není napadnutelný exekucí, účel neohrozí ani jakékoli neuvážené jednání beneficienta. Zakladatel (např. rodič, prarodič či jakákoli jiná osoba) fondu nemůže své rozhodnutí vzít zpět bez schválení soudu.

Kontakt

.

CHARLEY TRAMP® ukončení projektu

PROJEKT DOTOVANÉ PŮJČNOVNY OBYTNÉHO AUTOMOBILU PRO TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JSME BYLI NUCENI UKONČIT. ZA 3 ROKY SE NÁM NEPODAŘILO ZÍSKAT ŽÁDNOU DOTAČNÍ PODPORU ANI ŽÁDNÉHO DONORA. ZA KOMERČNÍCH PODMÍNEK JE ZATÍM MOŽNÉ VŮZ V HLAVNÍ SEZÓNĚ VYPŮJČIT. Info WWW.KARAVANEMDOSVETA.CZ

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

 

firemní slogan, motto nebo myšlenka
+420 606 161 620 fucik.leos@gmail.com
NastaveníReferenceKontakty